4 Şubat 2015 Çarşamba

MEDENİ HUKUKA GİRİŞ/ KİŞİLER HUKUKU / AİLE HUKUKU yenilik doğuran hak, yenilik doğuran hakların özellikleri, şarta bağlanmış yenilik doğuran haklar, nispi haklar, nispi hakların kuvvetlendirilmesi,alım hakkı, geri alım hakkı, alım hakkının tapuya şerhi, şerhin etkisi TMK m 736/f1, 1009

CEVAPLARI 


C1 Zümranın sahip olduğu alım hakkı, hak sahibine tek taraflı irade beyanında bulunarak, bir taşınmazın alıcısı olabilme yetkisi veren KURUCU YENİLİK DOĞURAN HAKTIR. Alım hakkının bir sonucu olarak Ömer ile Zümra arasında satış sözleşmesi kurulmuştur. Zümra taşınmazın mülkiyetine hak kazanmıştır. 

Alım hakkı nispi bir haktır. tarafları bağlar üçüncü kişileri bağlamaz. TMK 736/F1 göre alım hakkının şerhi mümkündür. Şerh nispi hakka etki etmez hak yani niteliği değişmediği gibi ayni hak da olmaz. Şerh ile sadece nispi hakkın alanı genişler. Şerh sonucu olarak taraflar arasındaki borç ilişkisi, eşyaya bağlı borç ilişkisine dönüşür .Bu durumda, alım hakkı   şerhten sonra taşınmazı iktisap eden her malike karşı kullanılabilir. Ayrıca Alım hakkına maruz kalan her malik .Taşınmazın mülkiyetini alım hakkı sahibine devretmek zorundadır.

Alım hakkın şerhi edildiğinden eşyaya bağlı borç ilişkisi doğmuştur. Şerhten sonra taşınmazın mülkiyetini kazanan Ahmet Alım hakkın kullanılması üzerine , taşınmazın mülkiyetini Zümra ya devretme borcu altına girmiştir. Yeni malik Ahmet şerh edilmiş alım hakkının önceki Ömer tarafından tanındığı  , bu nedenle kendisini bağlamadı iddiası geçerli değildir. 

Alım hakkını kullnan Zümra ya karşı , mülkiyeti devretmekten kaçınırsa Zümra mahkemeye baş vurarak mülkiyetin kendisine hükmen geçirilmesini isteyebilir. 
Açılacak dava kurucu yenilik doğuran niteliğine sahip olacaktır. Mahkeme kararı ile mülkiyeti  Zümra kazanacaktır

Kural olarak yenilik doğuran haklar şarta bağlanamaz . Bu durum dava yolu ile yenilik doğuran haklar bakımından kesindir. Şarta bağlı dava açılamaz ve şarta bağlı hüküm verilemez . Bu durum sonucu olarak boşanma veya evlenmenin butlanı gibi yenilik doğuran haklar şarta bağlanmaz. Bununla birlikte yenilik doğuran işlem yoluyla kullanılan bazı haklar şarta bağlanabilir 

Yenilik dorucu hakkın şarta bağlanamaması durumu muhatap bakımından oluşturacağı hukuki belirsizliğe engel olma düşüncesinin bir sonucudur. Eğer böyle bir belirsizlik olmayacaksa yenilik doğuran haklar bağlanmayacağı kuralı uygulanmaz . 

Olayda şartın gerçekleşmediği yada gerçekleştiği durumlar Ali'nin  iradesine bağlıdır. Şart olarak kararlaştıran olgu Ali bakımından belirsizlik durumu yaratmaz. Arsaya fidanların dikilmemesi Alinin iradesine bağlıdır. Böylelikle Alinin hukuki durumu bakımından bir belirsizlik yoktur. Böylelikle , yenilik doğuran hak niteliğindeki alım hakkın şarta bağlanması mümkündür .


C1 Nispi hakların şerhi sonucu ayni etki yada munzam etki  denilen durum ortaya çıkar .Şerhten sonra taşınmaz üzerinde kurulan Ve şerh edilmiş nispi hak sahibine  zarar  veren hakların ortadan kaldırılması mümkündür. 

Alım hakkı şerhinden sonra  taşınmaz üzerinde Ahmet lehine kurulan intifa hakkı , şerh edilmiş nispi hakka zarar veren niteliktedir. Alım hakkın kullanılmasına bağlı olarak taşınmazın mülkiyetini kazanan Zümra , söz konusu mülkiyeti, intifa ile yüklü olarak kazanır. Mülkiyetten doğan yetkileri yoğun biçimde sınırlayan intifa hakkı , aynı zamanda mülkiyetin değerini de düşürür. Bu durum da Zümra'nın  intifa hakkın ortadan kaldırılması  mümkündür

Ahmet bunu kabul etmemesi söz konusu olacaksa, Zümra' nın açacağı bozucu yenilik davası ile hakimin vereceği bozucu yenilik doğuran bir karar ile intifa hakkı ortadan kaldırılması mümkündür .

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder