2 Şubat 2015 Pazartesi

MEDENİ HUKUKA GİRİŞ/ KİŞİLER HUKUKU / AİLE HUKUKU yenilik doğuran hak, yenilik doğuran hakların özellikleri, şarta bağlanmış yenilik doğuran haklar, nispi haklar, nispi hakların kuvvetlendirilmesi,alım hakkı, geri alım hakkı, alım hakkının tapuya şerhi, şerhin etkisi TMK m 736/f1, 1009

Olay 2 : Ömer sahibi olduğu taşınmaz üzerinde Zümra lehine alım hakkı tanınmış ve bu hak tapuya şerh edilmiştir. Daha sonra taşınmaz Ahmet'e satılarak adına tescillenmiştir. Zümra sahip olduğu alım hakkını yeni malik Ahmet'e karşı ileri sürerek, taşınmazın adına tescil edilmesini istemiştir. Ahmet ise Zümra'nın zamanındaki alım hakkının kendisini bağlamadığını ileri sürmüştür.Ömer sahibi olduğu başka taşınmaz olan arsasını damadı aliye satmış ve Ali için tescil edilmiştir.  Ömer söz konusu  Arsaya fidan dikmektedir ve bu işin artık damadını yapmasını istemektedir.Ancak damadın arsaya fidan dikmekle uğraşmadığı için sinirlenen Ömer, Arsayı Aliden almak isteyerek mülkiyetini ele geçirmek amacı ile kendi lehine geri alım hakkı kurulmasını sağlamıştır.  Damadın arsaya ayak basmak istemesi, gerim alım hakkını kullanan ancak hukuki sonucun doğması için  Ali 'nin  5 ay içerisinde eğer fidan göbreleme yapmaması koşuluna bağlanmıştır.   
                                     Sorular
s1 Zümranın hakkının niteliği hakkında bilgi veriniz .Bu hak Ahmet e karşı ileri  sürülmesi mümkün mü ?

s2 Yenilik doğuran haklar nazarından bakılarak, geri alım hakkın şarta bağlı olarak kullanılması şeklinde olabilir mi?

s3 Hukuki ilişkiler göz önünde bulundurarak , bu ilişkilerden doğan hakların niteliği hakkında bilgi veriniz

s4 Alım hakkının şerhinden sonra Ömer tarafından söz konusu taşınmaz üzerinde Ahmet lehine intifa  hakkı kurulduğunu, ve bu arada Zümra nın da alım hakkını kullanarak taşınmazın maliki olduğunu varsayınız. Yeni malik Zümra , İntifa hakkını sonuçsuz bırakabilir mi ? Açıklayınız
 ,
Not TMK m 736/f1 1009 bakmanızı öneririz
                                                                                   Başarılar diliyorum hukuk kurdu Ömer

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder