24 Şubat 2015 Salı

Medeni hukuk, Kişiler hukuku, Aile hukuku: TAŞINMAZ YÜKÜ, MALVARLIĞI HAKLARI,SATIŞ SÖZLEŞMESİ, MÜLKİYET HAKKI, SINIRLI AYNİ HAKLAR,EŞYAYA BAĞLI BORÇ İLİŞKİSİ , SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİ, ALACAK HAKKI,NİSPİ VE MUTLAK HAKLAR, TMK m. 683, m 839, m 849

Ahmet   X  marka parfüm üreticisi A.Ş  sahibi  olarak; parfüm için gül yetiştiricisi Bahar  ile sözleşme kurar. Sözleşme gereği parfüm yapımında kullanılmak üzere  10 ton gül yaprağı alınması kararlaştırılmıştır. Akit gereği söz konusu gül yapraklarının  15 gün içerisinde teslimi olacaktır. 20 gün sonra ise teslim ücret bedeli  a dan alınacaktır diye sözleme kurulmuştur.   Kolânya   üreticisi olan Can söz konusu kalitedeki ve o miktardaki gül yapraklarını satın almak için Ahmet' in Bahara  önerdiği fiyattan çok daha yüksek olarak Bahardan  o gül yapraklarını kendisine satması için öneride bulunmuştur. Bahar  söz konusu öneri kabul ederek bir başka sözleşme Bahar  ile Can  arasında kurularak 10 ton gül yaprağı Cana   teslim edilmiştir. Bu  olayı duyan Ahmet  ise, Can'ın Bahar  ile yaptığı sözleşmeyi ileri sürerek Can'a teslim edilen malların iadesini istemiştir. Can ise kendisinin Bahar ile sözleşme  yaptığını söyleyerek   Ahmet' in istemini reddetmiştir. Geçen süre zarfında Ahmet ile gül üreticisi Deniz  arasında da bir sözleşme kurulmuştur. Söz konusu sözleşmede ise 3 yıl boyunca her yıl 15 ton gül yaprağı a ya teslim edilecektir. Burcun güvence altına alınması için Deniz'in sahip olduğu gül bahçesi  üzerinde  Ahmet  lehine taşınmaz yükü kurulmuştur.  Sözleşmenin kurulmasından bir süre sonra  Deniz, taşınmazı Emin' e satmış ve Emin  adına tescil edilmiştir. Ahmet,  Deniz ile yaptığı sözleşme gereği olarak  yeni malik Emin  den söz konusu malların teslimini istemiştir.  Emin  ise Ahmet ve  Deniz 'in yaptığı sözleşmenin kendisini bağlamadığı için söz konusu teslimi yapmaktan kaçınmıştır.

Soru : Söz konusu olayda, şahısların sahip olduğu hakların niteliği hakkında bilgi veriniz. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi için izlenecek yolları tartışınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder