18 Şubat 2015 Çarşamba

MEDENİ HUKUKA GİRİŞ /KİŞİLER HUKUKU/ AİLE HUKUKU ; Alacak hakkı, borç ilişkisi, mülkiyet hakkı, sınırlı ayni hak Mutlak hak, nispi hak, Alacak hakkı, borç ilişkisi, fer'i mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar irtifak hakları, rehin hakları, ipotek, bağlı haklar , şerh yoluyla etkisi kuvvetlene haklar, önalım hakkı ; TMK m. 726/f1, 735/f1 , 826/f1,2 , 838/f2 , 881


OLAY 3: CEVAPLARI

AYŞE, lehine alacak hakkı , AYŞE ile a arasındaki borç ilişkisine dayanmaktadır. Alcak hakkı nispi bir haktır. Para değeri ile ölçülüp ölçülmemesi bakımından, malvarlığı hakları içinde yer alır. Alacak hakkın güvence altına alınması hususunda   AYŞE lehine taşınmaz rehni türlerinde ipotek tesis edilmiştir. İpotek hakkı mutlak bir haktır. Sınırlı ayni hak arasında yer alır ve mal varlığı haklarında bulunur. Güvence altına aldığı alacağa bağlı olduğundan fer-i bir haktır. İpoteğin illa borçlu taşınmazı üzerinde kurulmasına gerek yok .Üçüncü kişilerin taşınmazı üzerinde de kurulabilir. ( TMK m 881/f2 )

AHMET ipotekli taşınmazın mülkiyetini üzerine almıştır. Mal varlağı içinden aynı haklar arasında yer alan mülkiyet hakkı, hukuksal olarak eşya üzerinde, kullanma, yararlanma, tasarruf etme gibi yetkiler sağlar. Mutlak bir haktır . İhlal edildiği zaman herkese ileri sürülebilir.

Önalım hakkı, hak sahibine , taşınmazın üçüncü kişilere satılaması durumda
tek taraflı irade beyanında bulunarak öncelikli olarak taşınmazın sahibi olma yetkisi veren , kurucu yenilik doğuran bir haktır. Nispi bir haktır ve tapu sicilene şerh edilmesi mümkündür. (TMK m 735/f1 ) Ve bu nedenle yetkisi kuvvetlendirilmiş bir hak olarak da nitelendirilir. Bu durumda ALİ nin sahip olduğu hak önalım hakkıdır.

ALİ nın sahip olduğu hak ise üst hakkıdır . bu hak, malvarlığı hakları içinde , sınırlı aynı hak içinde aynı haklar içinde yar alan bir irtifak haktır. Bir başkasının arazisi üzerine yapı inşa etme veya mevcut yapıyı muhafaza yetkisi tanır. ( TMK m 826/f1) Hak sahibi söz konusu olan yapının mülkiyetinin maliki olur. (TMK m726/f1 ). Üst hakkı, hem kişiye bağlı irtifak hemde eşyaya bağlı irtifak olarak kullanılabilir. Aksi kararlaştırılmadığı sürece devredilebilir ve mirasçılara geçer TMK 826/F2 .
Hak sahibinin ölmesi durumunda üst hakkı biter.

GÜNHAN  ve CAN nın yaptığı akıde dayalı oalarak da kurulan hak mecar hakkıdır. Malvarlığı hakları içinde ayni haklar arasında buluan mecra hakkı, eşya üzerinde sağladığı yetki bakımından da sınırlı ayni haktır. Mecar hak gaz, elektrik, su vs maddelerin aktarılaması için bir taşınmazın üstünden yada altından gerekli tesisatı kurma ve ve bahsi edilen maddelrin bu tesisat yolu ile aktarma yetkisi sağlayan bir irtifak haktır


 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder