9 Şubat 2015 Pazartesi

MEDENİ HUKUKA GİRİŞ /KİŞİLER HUKUKU/ AİLE HUKUKU ; Alacak hakkı, borç ilişkisi, mülkiyet hakkı, sınırlı ayni hak Mutlak hak, nispi hak, Alacak hakkı, borç ilişkisi, fer'i mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar irtifak hakları, rehin hakları, ipotek, bağlı haklar , şerh yoluyla etkisi kuvvetlene haklar, önalım hakkı ; TMK m. 726/f1, 735/f1 , 826/f1,2 , 838/f2 , 881

OLAY 3 ;
  Ömer ile Ayşe  bir akit  ile Ömer, Ayşe den 4 bin alarak borçlanmıştır. Parayı tekrar alabilmek için güvence olarak Zeynep'in maliki olduğu taşınmazlardan biri üzerinde Ayşe lehine İPOTEK  tesis edilmiştir . Zeynep malik olduğu ipotekli taşınmaz, Ahmet'e   satılarak Ahmet  adına tescil edilmiştir. Diğer taşınmaz üzerinde ise  Ali lehine , şart koşulu olarak taşınmaz üçüncü kişilere satılması durumunda , tek taraflı irade beyanı ile , öncelikli taşınmazın maliki olabilme yetkisi tanıyan bir hak tesis edilmiş ve bu hak tapuya şerh edilmiştir. Daha sonra söz konusu olan taşınmaz üzerinde Özcan lehine, yapı inşa etme  hakkı verilmiştir. Anılan yapının mülkiyetini elde etme yetkisi veren bir hak tesis edilmiştir. Anlaşma gereği anılan hakkın devredilemeyeceği ve mirasçılara intikal etmeyeceği kararlaştırılmış. Bir başka taraftan ise Can bitişik olan (x) , (y),( z )  isimli taşınmazlardan (x) ve ( Z) adlı taşınmazların malikidir. (y)'nin  maliki ise Günhan'dır . Can  , ihtiyaç olduğunu düşündüğü bir çeşmenin suyunu  (z) adlı taşınmaza  çekmek için , Günhan 'ın taşınmazı altından boru ile  çekmek zorundadır. Bu sebeple Can ve Günhan bir sözleşme ile Can  lehine ,söz konusu suyu  çekmek için Günhan' ın  taşınmazı altından çekilmesine karar verilerek, Can'a aynı bir hak tesis edilmiştir .

SORULAR :
 Söz konusu olay ile ilgili ilişkilerden doğan haklar nelerdir ? Niteleyiniz 

                                                 Başarılar diliyorum  Av. Özcan  can

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder